PA LĂNG XÍCH KÉO TAY NITTO 3 TẤN 3 MÉT 30VP5

Pa lăng xích kéo tay nitto 3 tấn 3 mét 30vp5 hay còn được gọi là pa lăng xích kéo tay; pa lăng xích kéo tay nitto; pa lăng xích kéo tay nitto 3 tấn 3 mét; pa lăng xích kéo tay nitto 3 tấn 3m; pa lăng xích kéo tay nitto 3 tấn 3m 30vp5; pa lăng kéo tay nitto 3 tấn 3 mét; pa lăng kéo tay nitto 3 tấn 3 mét 30vp5; pa lăng xích nitto 3 tấn 3 mét; pa lăng xích nitto 3 tấn 3 mét 30vp5; là thiết bị nâng hạ có tải trọng 3 tấn với chiều dài xích tải và xích kéo là 3 mét và có thể thay đổi chiều dài xích.