ĐẦU ÉP COS THUỶ LỰC HHY-400AF

Đầu ép cos thủy lực HHY-400AF hay còn được gọi là kìm ép cos thủy lực HHY-400AF, đầu ép cos HHY-400AF, đầu bấm cos thủy lực HHY-400AF, đầu ép cos HHY-400AF, đầu bấm cos HHY-400AF, kìm ép cos thủy lực HHY-400AF.
Đầu ép cos thủy lực TLP HHY-500 ||
-Lực ép: 20 Tấn
-Kiểu ép: Lục giác
-Các size đi kèm: 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400, 500