Đầu cắt cáp thủy lực HHD-85F

Đầu cắt cáp thủy lực HHD-85F hay còn được gọi là đầu cắt cáp thủy lực 85mm HHD-85F, đầu cắt cáp thủy lực 85mm, đầu cắt cáp thủy lực HHD-85F, đầu cắt cáp 85mm HHD-85F, đầu cắt cáp thủy lực HHD-85F TLP