MÁY ĐỘT LỖ THÉP THỦY LỰC CH-70, MÁY ĐỘT LỖ CH-70

c