Cờ lê miệng đóng clip on hay còn được gọi là cờ lê miệng đóng, chìa khóa miệng đóng, miệng đóng. Cờ lê miệng đóng được hiểu là chìa khóa cờ lê chỉ có một đầu miệng được cấu tạo bằng chất lượng thép siêu bền. Thường dùng búa đóng vào chìa khóa tạo một lực lớn tác động lên bu lông hay tắc kê để tháo mở.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.