Búa đồng là cây búa có đầu búa được làm bằng đồng để sử dụng trong các môi trường đặc biệt như trên tàu chở dầu xăng, những môi trường không được có tia lửa điện để tránh các tình trạng chấp cháy nổ khi đó người ta sẽ sử dụng búa đồng hay các dụng cụ cầm tay đều được làm bằng đồng.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.