Category Archives: Chính Sách Mua Hàng

Chính Sách Bảo Mật

1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tinChính sách bảo mật thông tin là một trong những chính sách mà website https://dungcuthuyluc.com.vn/ (sau đây gọi tắt là “chúng tôi”) đặc biệt chú trọng khi khách hàng mua hàng trên hệ thống của chúng tôi.Chúng tôi cam kết không bán, chia sẻ hay trao đổi thông […]