KÌM CẮT CÁP

Kìm cắt cáp cũng là kềm cắt cáp, kiềm cắt cáp, kéo cắt cáp, là dụng cụ cầm tay chuyên dùng để cắt cáp điện lõi đồng nhôm, nhôm lõi thép. Tùy theo đường kính cáp điện mà người ta chọn sử dụng kìm cắt cáp tương ứng.

Có tất cả 5 sản phẩm

Có tất cả 5 sản phẩm